landbouw

ERIK VANDERHEIDEN

de nagel op de kop!

LANDBOUW


Leuven moedigt de stadslandbouw aan. Door voedsel te kweken in de stad, hoeveverkoop, stadsmoestuintjes, plukvelden, landbouw op daken en tegen gevels ... wordt de milieuschade beperkt.


WerkgroepDe werkgroep stadslandbouw overlegde op regelmatige basis en organiseerde twee boerenmarkten in Leuven. Leuven boert was een succes. Landbouwcoaches begeleiden inwoners die een stadslandbouwproject willen opzetten of uitbreiden. Ook de horeca maken we warm voor het korte keten-verhaal.  Dit past perfect in de doelstellingen over voedselstrategie zoals geformuleerd in Leuven Klimaatneutraal 2030. Daarom ook de omvorming van een wergkroep naar een formele voedsel- en landbouwadviesraad.


JaarmarktDe jaarmarkt is traditioneel en hip tegelijk. De geschiedenis heeft zijn plaats binnen de veeprijskamp en de dierenmarkt. Daarnaast primeert het educatief karakter. Schoolkinderen komen er in contact met het plattelandsleven.


LandbouwschadeHeb je als landbouwer schade opgelopen? Ook dan helpt de stad Leuven je verder. Anita Magits helpt je graag telefonisch verder op 016 27 23 75 of per mail op anita.magits@leuven.be.

 

Realisaties


systeem landbouwcoaches

oprichting voedsel- en landbouwadviesraad

organisatie twee boerenmarkten

promotie korte keten-verhaal

organisatie netwerk vee- en paardenmarkten

strijd tegen voedselverspilling