landbouw

LANDBOUW


Leuven moedigt de stadslandbouw aan. Door voedsel te kweken in de stad, hoeveverkoop, stadsmoestuintjes, plukvelden, landbouw op daken en tegen gevels, enz., wordt de milieuschade beperkt.

 

Werkgroep


 

De werkgroep stadslandbouw overlegde op regelmatige basis en organiseerde twee boerenmarkten in Leuven. 'Leuven Boert' was een succes. Landbouwcoaches begeleiden inwoners die een stadslandbouwproject willen opzetten of uitbreiden. Ook de horeca maken we warm voor het korte keten-verhaal. Dit past perfect in de doelstellingen over voedselstrategie zoals geformuleerd in Leuven Klimaatneutraal 2030. In dit licht past ook de omvorming van een werkgroep naar een formele voedsel- en landbouwadviesraad.


Jaarmarkt


 

De jaarmarkt is traditioneel en hip tegelijk. De geschiedenis heeft zijn plaats binnen de veeprijskamp en de dierenmarkt. Daarnaast primeert het educatief karakter. Schoolkinderen komen er in contact met het plattelandsleven.

 

Landbouwschade


 

Heb je als landbouwer schade opgelopen? Neem dan contact op met de stad op het telefoonnummer 016 27 23 75.

 


Realisaties


organisatie twee boerenmarkten

systeem landbouwcoaches

oprichting voedsel- en landbouwadviesraad

medewerking aan de opmaak van de Leuvense voedselstrategie

promotie korte keten-verhaal

strijd tegen voedselverspilling

organisatie netwerk vee- en paardenmarkten