handel

HANDEL & HORECA


Leuven doet het goed als handels- en shoppingstad. Daarvoor wordt er elke dag keihard gewerkt door handelaars én beleid. De hoge vastgoedprijzen en de concurrentie van de e-commerce maken het niet makkelijk. Gelukkig is er hulp van cultuur-, sport-, handels- en toeristische evenementen.

 

Promotaks


 

Op vraag van de handelaars kwam er een promotaks. In 2018 was er zo een budget van €500.000 om de handel en horeca maximaal te promoten. Liefst Leuven neemt dit voor zijn rekening. De gewezen middenstandsraad werd ook een heuse handelsraad. Ook de grote ketens zijn hierin vertegenwoordigd.

 

 

Bereikbaarheid


 

Handel en horeca gaven hun bemerkingen op het verkeerscirculatieplan. Dit werd dan ook bijgestuurd. Ook kwamen er shop-and-go's. Bovendien werd de parkeertijd op deze plaatsen uitgebreid van 30 naar 45 minuten.

 


POPSTART en bizlocator


 

De progressieve leegstandsheffing kan na 5 jaar oplopen tot  € 12.500. Met POPSTART wordt het mogelijk om winkels tijdelijk in een pand op te starten tegen een lagere prijs. De stad gaf hier het goede voorbeeld door twee panden te huren in de Diestsestraat en deze vervolgens door te verhuren aan bijzonder redelijke prijzen aan starters die een tijdelijke winkel wilden uitproberen.

Daarnaast maken we gebruik van Bizlocator, dit is een website waarop een potentiële huurder of koper alle handelspanden in één overzicht kan vinden, in plaats van te zoeken op verschillende immosites.

 

 

Maximaal marktaanbod


 

De leegstaande plaatsen op de markt werden opgevuld om tot een zo rijk mogelijk aanbod van kramen te komen. Ook het marktreglement werd zo herschreven dat de diversiteit en rendabiliteit op de markten centraal staat. 

 

Horeca


 

Een horeca-adviseur en bijhorend beleidsplan zorgen voor een boost. De aanpassingen van enkele reglementen zorgen voor meer uniformiteit. Leuven is pilootstad voor het nieuwe digitale horecaloket. Dit zal een ondernemersvriendelijk administratief platform zijn. 

 

 

Elektrische taxi's en fietstaxi


 

In Leuven zijn er momenteel 10 elektrische taxi's en één fietstaxi. We keep up the good work!

Realisaties


meer geld voor ondersteuning van handel en horeca

Shopping Queens palmen al twee jaar op rij Leuven in 

de actie 'shoppiness' in 2015 en vernieuwing van onze site shoppeninleuven.be

Leuven krijgt het statuut van toeristisch centrum

koopzondag op de eerste zondag van de maand

ondersteuning Leuven by Night, Bondgenieten, braderie van BTS (Boven Tiensestraat)...

ondersteuning handelsevenementen in Heverlee, Wilsele-Putkapel en Kessel-Lo

omvorming Middenstandsraad tot Handelsraad, inclusief (grote) ketens

creatie van ruim 100 shop-and-go-parkeerplaatsen

horeca-adviseur en horecabeleidsplan

pilootstad voor het digitale horecaloket

finalisering detailhandelsplan

reorganisatie van de markten

introductie elektrische taxi's

start inning leegstandstaks winkels