ocmw

OCMW

Als OCMW-voorzitter heb ik 12 jaar lang de kans gekregen om in te zetten op diverse projecten. De dienstverlening van de OCMW- bewoners en -cliënten verbeteren stond bij steeds centraal.

 

Toekomstvisie

 

Door de fijne samenwerking hebben we een toekomstvisie ontwikkeld voor het OCMW tot 2050. De enkele werken die tegen dan nog moeten gebeuren zijn:

 

  • een nieuwbouw ter vervanging van het Booghuys
  • een nieuwbouw ter vervanging van het Centraal Bestuur
  • het bijbouwen van wat extra noodwoningen

 

Verkoop gronden

 

De vele investeringen werden gerealiseerd door de verkoop van (landbouw)gronden. Dus niet door extra leningen of belastingsgeld. Zo kwam er ook een overzicht in de gronden waarvan het OCMW eigenaar was. Het beheer van die gronden werd op die manier sterk vereenvoudigd.

 

 

invoeren van het e-zorgdossier en medicatierobots

Realisaties

de bouw van de nieuwe vleugel van woonzorgcentrum Edouard Remy

 

het voorbereiden van de opstart van het zorgbedrijf

renovatie van bijna het volledige patrimonium: woonzorgcentra, welzijnsbureaus, noodhuisvesting …

 

bouw van het gebouw technische dienst aan de Geldenaaksebaan, woonzorgcentra, assistentiewoningen, welzijnsbureau's ...

 

publiek-private samenwerkinsovereenkomst voor een WZC in Wijgmaal

reorganisatie interne werking van het OCMW

strijd tegen kinderarmoede, organisatie van een armoedeconferentie, een ervaringsdeskundige op het gebied van armoede en sociale uitsluiting

 

tevredenheidsbevraging bij cliënten van de sociale dienst en bij de bewoners van de OCMW-instellingen

doorbreken van het taboe rond (jong)dementie