ocmw

OCMW


Als OCMW-voorzitter heb ik 12 jaar lang de kans gekregen om in te zetten op diverse projecten. De dienstverlening aan de OCMW-bewoners en -cliënten verbeteren stond hierbij steeds centraal.

 

Toekomstvisie


 

Door de fijne samenwerking hebben we een toekomstvisie ontwikkeld voor het OCMW tot 2050.  De enkele werken die tegen dan nog moeten gebeuren zijn:

 

  • een nieuwbouw ter vervanging van het Booghuys
  • een nieuwbouw ter vervanging van het Centraal Bestuur
  • het bijbouwen van extra noodwoningen

 

Verkoop gronden


 

De vele investeringen werden gerealiseerd door de verkoop van (landbouw)gronden. Dus niet door extra leningen of belastinggeld. Zo kwam er ook een overzicht in de gronden waarvan het OCMW eigenaar was. Het beheer van die gronden werd op die manier sterk vereenvoudigd.

 

 

 

 

Realisaties


de bouw van de nieuwe vleugel van woonzorgcentrum Edouard Remy


het voorbereiden van de opstart van het zorgbedrijf

renovatie van bijna het volledige patrimonium: woonzorgcentra, welzijnsbureaus, noodhuisvesting…

 

bouw van het gebouw technische dienst aan de Geldenaaksebaan, van woonzorgcentra, assistentiewoningen, welzijnsbureau's...

 

publiek-private samenwerkingsovereenkomst voor een WZC in Wijgmaal

reorganisatie interne werking van het OCMW

strijd tegen kinderarmoede, organisatie van een armoedeconferentie, een ervaringsdeskundige op het gebied van armoede en sociale uitsluiting

tevredenheidsbevraging bij cliënten van de sociale dienst en thuisdiensten en bij de bewoners van de OCMW-instellingen

doorbreken van het taboe rond (jong)dementie

invoeren van het elektronisch zorgdossier en medicatierobots